กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธ มีเศรษฐีคนหนึ่ง เขาเป็นคนร่ำรวยและมีเมตตาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ด้วยการชักนำของแม่สื่อ เขาจึงแต่งงานกับคุณหนูของเศรษฐีในหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อคุณหนูนั้น
แต่งงานเข้ามาเป็นนายหญิงของบ้านไม่นานก็ตั้งครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ในช่องปากของนายหญิง
มีกลิ่นหอมหวลแผ่กระจายออกมา กลิ่นหอมนั้นก็อบอวลตั้งแต่ในห้องจนถึงนอกห้อง นอกบ้าน คนใน
กรุงราชคฤห์ต่างได้กลิ่นหอมประหลาดนี้ 

      สุดท้ายในแคว้นมคธก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากปากของนายหญิง ผู้คนทุกแห่งหนในประเทศ 
ต่างพากันสงสัย ที่แปลกใจคือไม่รู้ว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากไหน?

      พระเจ้าอชาติศัตรูจึงส่งคนออไปแอบสืบเสาะถึงที่มาของกลิ่นหอมนั้น พวกเขาตามกลิ่นหอมนั้น
ไป สุดท้ายก็พบในบ้านของเศรษฐี ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงรู้ว่าเรื่อประหลาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ที่แท้ภรรยาของท่านเศรษฐีหลังจากตั้งครรภ์ก็มีลมหายใจที่หอมหวลออกมาจากช่องปาก พวกเขา
จึงตัดสินว่า จะต้องมีบุคคลที่ไม่ธรรมดาถือกำเนิดขึ้น

      แต่ว่าหลังจากสิบเดือนไป ภรรยาของเศรษฐีก็ให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่ง เด็กนี้หน้าตาสวยงาม
ตอนที่เกิดมานั้น บนร่างกายมีอาภรณ์สีทองตัวหนึ่ง  นายหญิงเอามือไปปลดมันหลายครั้ง แต่ไม่ว่า
จะทำอย่างไรก็ปลดไม่ออก ร่างกายของเด็กน้อย เหมือนกับว่าเป็นของล้ำค่าไม่สามารถเปิดเผยได้ 
จึงถูกหุ้มด้วยอาภรณ์อย่างแน่นหนา

      ข่าวนี้ทำให้คนทั้งเมืองรู้สึกแปลกใจ เป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรในอดีตทำให้เป็นเช่นนี้? เรื่องที่
แปลกประหลาด เรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเรื่องที่ทำไม่ได้ จะมีเพียงพระพุทธองค์เท่านั้น ที่จะ
มีวิธีจัดการ ดังนั้นทุกคนจึงส่งตัวแทนหนึ่งคนไปยังเขาคิชฌกูฏนอกเมือง พระพุทธองค์ทรงเทศนา
ธรรมที่อยู่เขาคิชฌกูฏนั้น หลังจากที่ตัวแทนมาถึงและแสดงความเคารพแล้ว พระพุทธองค์ทรงตรัส
ถึงเหตุปัจจัยของการมีกลิ่นหอมอันมหัศจรรย์นี้ให้ฟังว่า 
      “ในอดีตมีหญิงยากจนคนหนึ่ง ออกจากบ้านในฤดูฝน ได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งที่บรรลุพระปัจเจก
พุทธเจ้า เนื่องจากทางลื่นจึงหกล้ม หัวเข้าถลอก นั่งอยู่บนดินเลนหญิงยากจนจึงรีบเดินเข้าไปพยุง
พระภิกษุขึ้นมา ทั้งเสื้อผ้าก็ขาดอีก จึงช่วยพระภิกษุล้างแผลทำแผล แม้ว่าหญิงนั้นจะไม่ได้รับ
การศึกษา ไม่อาจกระจ่างในพุทธธรรมได้ แต่นางจดจำคำพูดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเสมอได้ว่า 
การเคารพและถวายสักการะพระภิกษุนั้นจะมีบุญวาสนาที่ไม่อาจประมาณได้ ด้วยเหตุนี้ หลังจากนาง
เสียชีวิตแล้วก็ได้ จุติในดาวดึงส์ เมื่อสิ้นวาสนาในชั้นดาวดึงส์แล้ว จึงได้เกิดมายังโลกมนุษย์ ดังนั้น
ก่อนและหลังเกิดนั้นจะมีลักษณะพิเศษที่มหัศจรรย์”

      การเป็นคน อย่าคิดว่าความดีเล็ก ๆ แล้วไม่กระทำ ความดีเล็ก ๆ นี้ก็มีบุญกุศลมากมาย นี่เป็น
กำลังใจให้กับคนทำความดี...