ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีภรรยา ควรจะเป็นความงดงามสมบูรณ์พร้อม สามีภรรยา เดิมทีมีชีวิตร่วม
ชะตาเดียวกัน มีจิตใจร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกัน 

       ภายในสิ่งเหล่านี้จึงจะสามารถได้รับความรักอย่างแท้จริง จึงจะสามารถร่วมกันจนแก่เฒ่า แต่ทว่า
ในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มักจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ไปชั่วชีวิต เพราะอะไร? บางครั้ง
ได้รับการจำกัดทางวัตถุหรือมีความหลงใหล หรือความกดดันจากสภาพแวดล้อม แม้กระทั่งสามี
ภรรยาที่สมบูรณ์พร้อมคู่หนึ่งก็ไม่สามารถอยู่กันตลอดรอดฝั่ง หากว่าทั้งสองฝ่ายต่างอดทนยินยอม
ผ่อนปรนกันบ้าง มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ย่อมจะไม่อาภัพโชคร้ายเป็นแน่แท้ พูดถึงความรักความ
ผูกพันระหว่างสามีกับภรรยา ได้ชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐย่อมแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน
ในพระสูตรนั้น เคยบันทึกนิทานความรักของกวางไว้ว่า

      ในสมัยโบราณ ในทุ่งกว้างที่รกร้างว่างเปล่า มีจ้าวแห่งกวางตัวหนึ่ง สองสามีภรรยากวาง มีลูก
มากมายพวกมันอาศัอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น แต่ว่าโลกอันอนิจจัง ไม่มี
ความสุขที่นิรันดร์ เมื่อนายพรานมาพบถ้ำนี้แล้ว จึงวางกับดักอยู่ริมแม่น้ำใกล้ ๆ       ในขณะนั้นจ้าวแห่งกวางก็ไม่รู้เรื่อง จึงนำพาลูกกวางทั้งหลายไปดื่มน้ำที่ริมแม่น้ำ จึงตกลงสู่
กับดักและถูกจับ ลูกกวางทั้งหลายเห็นสภาพเช่นนี้ ต่างตื่นตระหนกใจวิ่งวุ่นไปทั่ว

      จ้าวแห่งกวาง คิดจะหนีจากสถานที่อันตรายเช่นนี้ จึงดิ้นรน กัดบ่วง แต่โชคไม่ดี ยิ่งกัดบ่วง ปมนั้น
ก็ยิ่งมัดแน่นแม่กวางที่ยืนอยู่ที่ข้างบ่วงก็ร้อนใจยิ่งนัก นางจึงพยายามให้กำลังใจสามีให้ความ
กล้าหาญ แต่ว่าจ้าวแห่งกวางอ่อนแรงลงแล้ว ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีก เมื่อถึงตอนนี้นายพราน
ก็วิ่งมาด้วยความดีใจ เปิดบ่วงออกมา แล้วจับตัวจ้าวแห่งกวาง แต่ในขณะนี้ กวางตัวเมียที่ยืนอยู่
ข้างบ่วง ก็ไม่ยอมหลบหนี ยังพูดอีกว่า
      “ท่านผู้เมตตา ได้โปรดช่วยสามีข้าด้วยเถิด บางทีก็อาจจะเป็นการช่วยลูก ๆ ของข้า หากว่า
พวกท่านต้องการจะจับเขา ถ้าเช่นนั้นก็โปรดฆ่าข้าก่อนเถิด ข้าไม่อาจทนเห็นเขาได้รับความทุกข์
เช่นนี้” ภรรยาของจ้าวแห่งกวางพูดทั้งน้ำตา
      “อะไรนะ? เขาเป็นสามีของเจ้าหรือ? “ นายพรานถามด้วยความประหลาดใจ
      “ใช่แล้ว เขาเป็นสามีของข้า ท่านดูสิ พวกเรามีลูกมากมาย ที่จะต้องให้เขาเลี้ยงดู” ภรรยากวางพูดจบก็ร้องไห้อีก เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อ มีหรือที่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วจะไม่สะเทือน
ใจ? ความรักจริงใจของแม่กวางทำให้นายพรานซาบซึ้งใจ จึงปล่อยจ้าวแห่งกวางไป ศิษย์ของ
พระพุทธองค์มีทั้งบรรพชิตและฆราวาส บรรพชิตก็ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ แต่มันเกี่ยวข้องกับ
สานุศิษย์ฆราวาส ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา แต่สามีภรรยาควรจะเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจกันร่วมกันฝ่าฟันความทุกข์ยากมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจเทียบกับสัตว์เดรัจฉานได้
      หวังว่าสานุศิษย์ฆราวาสที่เป็นสามีภรรยากันนั้น จะมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันชั่วกาลนาน ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคความทุกข์ยาก