ในอดีต มีผู้บำเพ็ญธรรมเพิ่งออกบวชคนหนึ่ง คิดจะไปเสาะหาอาจารย์ ทั่วทุกแห่งหน เพื่อศึกษา
ความหมายที่แท้จริงของพุทธธรรม ทุกวันต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเดินไปยังสถานที่ต่าง ๆ
     วันหนึ่งเขาได้พบเห็นเรื่องราวประหลาดเรื่องหนึ่ง ที่ริมถนน มีบุรุษคนหนึ่งถือไม้กระบองอยู่ในมือ
ทุบตีกองกระดูกกองหนึ่งบนพื้นด้วยความโกรธ ผู้บำเพ็ญธรรมรู้สึกแปลกใจจึงถามเขาว่า
     “กองกระดูกกองนี้ ไร้ซึ่งความรู้สึกรับรู้แล้ว ท่านตีมันเพื่ออะไรกัน?”
บุรุษผู้นี้ตอบด้วยความโกรธว่า
     “ท่านไม่รู้หรอก กองกระดูกกองนี้ เป็นซากร่างกายซากกระดูกของข้าในอดีตชาติ ข้าเกลียดมัน
ยิ่งนัก ขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้น ไม่กตัญญูต่อบุพการี ไม่เคารพอาจารย์ ไม่มีสัจจะต่อเพื่อนฝูง ไม่

เคารพนับถือพระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุสงฆ์ ด้วยเหตุนี้หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ข้าจึงตกลง
สู่ทุคตสาม ได้รับความเจ็บปวดนานา วันนี้ข้าได้พบกับซากกระดูกในอดีตชาติ ก็เจ็บแค้นใจยิ่งนัก 
บัดนี้จะตีมันให้หายโมโห”
     ผู้บำเพ็ญธรรมฟังคำพูดเหล่านี้ ก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อย จึงอำลาบุรุษนั้นไป เขาก็เดินไปตาม
ทางของเขาเพื่อเสาะหาอาจารย์ต่อไปยังมีอีกครั้งหนึ่ง เขาเดินเข้าไปในเขาลึก ขณะที่กำลังจะ
พักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่นั้น ก็เห็นเทวดาองค์หนึ่ง ลอยล่องลงมาจากท้องฟ้ามาสู่พื้นดิน และก้มกราบ
สักการะด้วยความนอบน้อม เนื่องจากผู้บำเพ็ญธรรมอยู่ห่างจากเทวดาพอสมควร
     ดังนั้นจึงเห็นไม่ชัดว่าเทวดากำลังกราบไหว้อะไร? เมื่อจะเดินเข้าไปใกล้สักหน่อย ก็เห็นเป็นของ
กระดูกมิได้มีสิ่งวิเศษอันใด เขาจึงประหลาดใจมาก จึงถามเทวดาว่าทำไมต้องกราบไหว้กองกระดูก
ด้วย? เทวดาตอบด้วย สีหน้ายิ้มแย้มว่า
     “ท่านเถระ กองกระดูกกองนี้คืออดีตชาติของเรา เขาให้บุญวาสนาในชาตินี้แก่เรา ในตอนนั้น 
เขากตัญญูต่อบุพการี มีสัจจะต่อเพื่อนฝูง เคารพนับถือ พระรัตนตรัย น้อมปฏิบัติตามคำสอนของ
อาจารย์ มีความวิริยะในการบำเพ็ญเนื่องจากเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้ บัดนี้เราจึงได้เสวยผลบุญ
อยู่ในสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น วันนี้เราจึงมาเพื่อขอบพระคุณเขา”
     เรื่องประหลาดสองเรื่องข้างบนนี้ เป็นการเปิดปัญญาแก่ผู้บำเพ็ญธรรมอย่างมาก แม้ว่าจะไม่มี
การชี้แนะจากผู้อาวุโสสูงบารมีทั้งหลาย เขาก็ได้เข้าใจถึงหนทางชีวิตที่ต้องเดิน ทำดีทำชั่ว จะตก
นรกหรือจะขึ้นสวรรค์ อยู่ที่จิตใจเพียงหนึ่งเดียว หากจิตใจบริสุทธิ์ สว่างไสว ไม่บังเกิดความคิด
ฟุ้งซ่านเหลวไหล ไม่ต้องตกต่ำไปรับทุกข์

    นับตั้งแต่นั้นมา ผู้ออกบวชคนนี้ก็ไปเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่ว สอนให้ผู้คนมากมาย บำเพ็ญกุศล
เหตุสร้างกุศลกรรมให้มาก มีคนมากมายใต้การสอนสั่งของเขาได้หลุดพ้นความทุกข์กังวลและ 
ได้รับความสุข