วัดโฝวกวงซันขยายการพัฒนาไปสู่ทวีปต่างๆ ผ่านวัดสาขากว่า 250 แห่งทั่วโลก เช่น
วัดซีไหล ในสหรัฐอเมริกา,
วัดหนานเทียน ในออสเตรเลีย,
วัดหนานฮวา ในแอฟริกาใต้ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นๆ

นอกจากงานด้านศาสนา วัดโฝวกวงซัน ยังได้จัดตั้งกองทุนด้านการศึกษา การเผยแพร่วัฒนธรรม และงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา 8 แห่ง ห้องสมุด
พระพุทธศาสนา 11 แห่ง สำนักพิมพ์ทางพระพุทธศาสนา โรงพยาบาลเคลื่อนที่ วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง
โรงเรียนอนุบาล 7 แห่ง โรงเรียนประถม 6 แห่ง และโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัย 4 แห่ง
เช่น มหาวิทยาลัยซีไหล ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยหนานฮวา เมืองเจียอี้
และมหาวิทยาลัยโฝวกวง เมืองอี๋หลัน ประเทศไต้หวัน, มหาวิทยาลัยหนันเทียน ประเทศออสเตรเลีย และในวัดสาขาทั่วโลก ได้จัดชั้นเรียนภาษาจีนในทุกสาขาทั่วโลก รวมทั้งจัดตั้งกองทุนในด้านการศึกษา
และการเผยแพร่วัฒนธรรม งานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย