กลอนบทนี้ มีส่วนเสริมสร้างการบำเพ็ญตน การดำเนินชีวิตที่ดี คนบางคนมักรู้สึกว่า
ในชีวิต มีแต่การถูกดูหมิ่นดูแคลน ถูกเอารัดเอาเปรียบ โชคไม่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
บางคนถูกเข้าใจผิด ถูกละเลยมองข้าม จึงบ่นเสียงดังว่า 

               มังกรแหวกว่ายในน้ำตื้น ถูกกุ้งเย้ยหยัน

เปรียบเทียบตนเองเหมือนมังกรน้ำลึก แต่น้ำที่อาศัยอยู่ไม่ลึกพอ หมายถึงไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้ตนเองได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ อวดศักดา เหมือนแหวกว่ายอยู่ในน้ำที่ตื้นเขิน จึงถูกเจ้ากุ้ง
ถากถางเยาะเย้ย ถูกพวกปลาซิวปลาสร้อยรังแก เกิดความโกรธแค้นชิงชังสังคม มองว่าทุกคน
ไม่ยุติธรรมกับตน โทษฟ้าโทษดิน 

                เสือตกภูเขาถูกสุนัขรังแก
                คิดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถเหมือนเสือ มีอำนาจบารมีดุจราชสีห์ แต่กลับไม่มีป่าเขา
ให้แสดงอำนาจ ตกลงมา อยู่ที่ราบแม้แต่สุนัขก็ยังข่มเหงรังแก เมื่อไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควร
จึงชังฟ้าชังดิน แค้นเคืองที่บ้านเมืองไม่ให้ความยุติธรรมกับเขา สังคมเลวร้ายต่อเขา เขาไม่รู้จัก
ทบทวนตัวเองว่า ตัวเองไม่ใช่มังกร ไม่ใช่เสือสิงห์ เขาเป็นเพียงบุคคลธรรมดา แค่เปลี่ยนความคิด
เปลี่ยนนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี สุภาพอ่อนโยนมีเมตตาต่อคนอื่น ย่อมสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลก
ได้ ทุกคนย่อมยินดีที่จะเป็นมิตรกับคุณ

                น้ำใจดุจกระแสน้ำขึ้นลง ทางโลกเลื่อนไปดุจเมฆา
                น้ำใจคนดุจกระแสน้ำ มีสูงมีต่ำ มีขึ้นมีลง โบราณท่านว่า "คนรวยอยู่ป่าลึกมีญาติไกล
ยากจนอยู่ชุมชนไร้คนทักทาย"
                ถ้าคุณยากจน ต่อให้อยู่ในที่ชุมนุมชน มีญาติมิตร ก็ไม่มีใครถามไถ่ ถ้าคุณรวยขึ้นมา
ล่ะก้อ ต่อให้อยู่ในป่าเขาลำเนาไพร ก็มีญาติมิตรแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย สภาพ
ความจริงในโลกนี้ก็เป็นปกติเช่นนี้แล
                ทางที่ดี จงมองโลกให้เป็นปกติ มองให้ขาด อย่าไปจริงจังกับมันนัก ปล่อยให้เรื่องราว
ทางโลกลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ม้วนตลบตีลังกาตามใจปรารถนา อย่าเอามาเปรียบเทียบ
อย่าไปจุกจิก ชีวิตจะเป็นสุข
                พระธรรมาจารย์หยวนจิน ในยุคสาธารณรัฐจีนได้เปิดแสดงธรรม หลังจากบรรยายเสร็จ
ไวยาวัจกรบังเอิญพูดผิดว่า 
                "จัดการส่งพระธรรมาจารย์กลับสำนัก"
                ท่านหยวนอิงได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่า
                "ไม่ต้องจัดการ อาตมากลับเองได้"

                ท่านช่วยแก้หน้าให้ไวยาวัจกร แสดงให้เห็นถึงการวางตัวที่สงบเย็น มีเมตตาแฝงด้วย
อารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขัน เป็นคนเปิดเผยบ้างในการวางตัวอยู่ในสังคม ย่อมค้นพบความสุข
ประสบโชคได้บ้างจากสังคมที่ไม่ยุติธรรมนี้...