ข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมคือ ใจที่วางเฉยเป็นอุเบกขา ไม่ตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นหรือ
ระแวงสงสัย กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว สิ่งที่ปกติธรรมดาที่สุด บางครั้งอาจเป็นสิ่งที่วิเศษ มหัศจรรย์
ที่สุด ถ้าพูดให้ชัดเจนลงไป อาจกลับไร้ความหมายไม่น่าสนใจ อะไรๆ หลายๆ อย่างที่พลิกฟ้า
พลิกแผ่นดิน เป็นที่ลำลือฮือฮากันทั้งเมือง ส่วนใหญ่มาจากสิ่งธรรมดาสามัญเช่น ปิรามิดที่
ลือเลื่อง มันก็เป็นเพียงก้อนหินกองหนึ่งไม่ใช่หรือ?

            มีอาจารย์เซนท่านหนึ่งเจริญสมาธิภาวนา มาหลายสิบปี อยู่มาวันหนึ่ง ตกดึกค่อนคืน
ส่งเสียงร้องเอะอะว่า "ข้ารู้แจ้งแล้ว ข้ารู้แจ้งแล้ว"

            ผู้คนในห้องต่างตกใจตื่นด้วยเสียงปลุกของท่าน ถามท่านว่า "ดึกดื่นค่ำคืนแล้วท่านร้อง
เอะอะทำไม? ท่านเห็นแจ้งอะไรหรือ?"
            อาจารย์เซนท่านนั้นวางมาดแล้วพูดขึ้นว่า "ข้ารู้แจ้งแล้วว่า อุบาสิกาทำมาจากผู้หญิงนี่เอง"
การที่อุบาสิกาทำมาจากผู้หญิง เรื่องธรรมดาๆ เช่นนี้ ยังต้องให้ท่านมาบอกด้วยหรือ ยังมาพูดดีอีก
ว่ารู้แจ้งแล้ว 
            ความจริงคำว่า "อุบาสิกาทำมาจากผู้หญิง" ประโยคนี้ไม่ธรรมดา เพราะน่าอัศจรรย์ใจว่า
ทำไมอุบาสิกาทำมาจากผู้หญิงเล่า? ทำไมโลกนี้จึงแยกชายหญิงด้วย ทำไมเราต้องแบ่งแยก
ตัวเขา ตัวเราว่าเป็นเธอ เป็นฉัน ด้วย..ทำไมต้องนิยามสรรพนามต่าง ๆ 
            ท่านจึงว่ายิ่งธรรมดายิ่งสุดมหัศจรรย์ พูดจาลอยเลื่อนฟังเหมือนเข้าใจยาก คุณพูดไป
แล้ว คนก็ไม่รู้ ใจปกติที่ไม่ปกติ ในความไม่ปกติ สนทนาเข้าใจความปกติ ในทางกลับกัน กลัว
แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ผิดปกติ สิ่งที่ไม่ธรรมดา แบบนี้แย่แน่ๆ..

            สังคมทุกวันนี้ ถ้าคนเรารู้สึกวางใจเป็นกลาง มองสรรพสิ่งโดยปราศจากการปรุงแต่ง ไม่ใส่
สีตีไข่ สังคมก็จะไม่ยุ่งเหยิง หาความสงบสุขไม่ได้เช่นนี้
            
            น่าขัน... ผู้คนพากันปฏิบัติธรรม ครอบงำจิต ด้วยวิจิ แล กิจฉา อนิจจา..เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย
และน่าขันตรงที่ว่าคนปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อย ไม่รู้คุณค่าของจิตที่เป็นอุเบกขา จิตที่วางเฉย
ท่านจึงกล่าวว่า "น่าขัน.. ที่ผู้ศึกษาธรรม ในจิตใจเต็มไปด้วยวิจิกิจฉา ในจิตใจคอยคิดระแวงสงสัย
ว่าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ จิตถูกความผิดถูก ความดีชั่ว บุญกุศล อกุศล ครอบงำบงการ แล้วจะ
เข้าถึงธรรมได้อย่างไร รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไร 
            หากท่านสามารถวางใจให้เป็นอุเบกขา ดำเนินชีวิตไปด้วยใจที่เป็นกลางวางเฉย ทุกวันก็
เป็นวันดี ฤกษ์งามยามดีทุกเวลา ทุกแห่งคือสุขาวดี ทุกคนเป็นคนดี...