การปฏิบัติธรรม สิ่งสำคัญเบื้องต้นคือการที่สามารถเปลี่ยนจากความหลง ความมืดบอดมา
เป็นตระหนักรู้ เป็นจากอวิชชาเป็นสัมมา เป็นความถูกต้อง

          หากเปลี่ยนวัตถุ เป็นตถาคตได้
          เพียงแต่ความนึกคิดค่อยๆ แปรเปลี่ยน เปลี่ยนจากวัตถุเป็นจิต เป็นความโลภ โกรธ หลง เป็น
ศีล สมาธิ ปัญญา จะรูู้สึกได้เลยว่านรกกับสวรรค์แตกต่างกัน.

          นิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่า มีคุณยายท่านหนึ่ง ร้องห่มร้องไห้น้ำตานองหน้าเป็นประจำ เพราะ
ทุกวันคิดถึงแต่ลูกสาวสองคนที่ออกเรือนไป ลูกสาวคนโตแต่งให้กับช่างทำร่มกันฝน ลูกสาวคน
รองเป็นสะใภ้ช่างทำเส้นหมี่ เวลาท้องฟ้าแจ่มใส นางก็จะคิดถึงลูกสาวคนโตที่ขายร่ม เป็นห่วงว่า
จะไม่มีคนมาซื้อร่ม จะมีชีวิตอยู่อย่างไร พอฝนตกพรำๆ ลงมา นางก็จะนึกห่วงว่าเส้นหมี่จะไม่มี
แดดตาก ลูกสาวคนรองคงอยู่อย่างลำบาก คุณยายท่านร้องไห้เป็นห่วงลูกสาวคนโต เวลาฟ้าใส
เปรี้ยง พอฝนตกฟ้าครึ้มนางก็ทุกข์ใจแทนลูกสาวคนรองที่ขายเส้นหมี่ คุณยายร้องไห้ได้ทุกทิวา
ราตรี ทุกคนจึงเรียกนางว่า "คุณยายพญาโศก"
          ต่อมาได้พบกับพระธรรมาจารย์รูปหนึ่ง พระท่านกล่าวกับคุณยายว่า "คุณยายลองเปลี่ยน
ความคิดสักนิด เปลี่ยนมุมมองสักหน่อย พอเวลาแดดออก ก็ให้นึกถึงลูกสาวคนรองที่ขายเส้นหมี่
ว่าเส้นหมี่ต้องขายดีแน่ เพราะมีแดดตากทำให้แห้งเร็ว ขายได้มาก เงินทองไหลมาเทมา พอฝนตก
พรำๆ ก็ให้คิดถึงลูกสาวคนโตที่ขายร่ม ว่าฝนฟ้าเช่นนี้ ร่มต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่า"
          คุณยายได้ฟังดังนั้นก็ตื่นจากภวังค์คิดได้ทันที เปลี่ยนใจจัดลำดับความคิดใหม่ พออากาศดี
ท้องฟ้าแจ่มใส ก็ยิ้มให้กับลูกสาวคนรองที่ขายเส้นหมี่ พอฝนตก ก็ปลื้มใจให้กับลูกสาวคนโตที่
ขายร่ม และแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณยายพญาโศกก็กลายเป็นคุณยายบานไม่หุบ เพราะแกยิ้มแย้ม
เบิกบานอยู่ตลอดเวลา 

          การเปลี่ยนทัศนะมุมมองเหมือนพลัง ที่สามารถหมุนเปลี่ยนจักรวาล เปลี่ยนปุถุชนเป็นพุทธะ

          ภูผามาลัยเบ่งบานวสันต์เยือน
          เมื่อฤดูใบไม้ผลมาถึง ดอกไม้ในป่่าเขาย่อมเบ่งบานไปทั่ว การที่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนอารมณ์ ความรัก ความผูกพัน เปลี่ยนภาระหน้าที่การงาน เปลี่ยนมืดเป็นสว่าง ทวนกระแส
เป็นตามกระแส จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย แบบนี้ไม่เรียกฤดูใบไม้ผลหรือ

          ตนมีสองมือแห่งเมตตากรุณา ประโลมจิตคนสงบราบคาบแก้ว
          ตัวเรามีสองมือแห่งเมตตากรุณา สามารถประโลมจิตใจคนให้สงบสันติได้เช่นกัน ทุกคนมี
มือคู่หนึ่ง อย่าปล่อยให้มันฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักเล็กขโมยน้อย ไม่ทำร้ายคน ไม่ทำชั่ว เปลี่ยนมือนั้น
ให้เป็นพรหมวิหารสี่ ให้บริการคนอื่น สงเคราะห์คนอื่น สร้างบุญกุศล โลกที่สุขสงบร่มเย็นสร้างขึ้น
ด้วยสองมือแห่งความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ของเราๆ ท่านๆ นั่นเอง...