มีสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าชะมดกวาง มีต่อมกลิ่นอยู่ใกล้อวัยวะเพศ ใช้ทำเครื่องหอม นักล่า
อยากได้น้ำมันชะมด ต้องเข้าป่าขึ้นเขาไปตามล่าชีวิตชะมดกวาง

          หนอนไหมเมื่อสุกเต็มที่ จะชักใยทำรัง คนเราอยากได้ใยไหมเพื่อขายเอาเงิน จึงทำลายชีวิต
มันเพื่อเอาใยไหม 

          ในสหัสโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยหลุมพราง โดยเฉพาะความไม่แน่นอน น่ากลัวที่สุด สังขาร
ร่างกายมีหรือจะรอดพ้นจากความไม่เที่ยงนี้ ชีวิตคนยืนยาวก็เพียงไม่กี่ร้อนหนาว เต็มที่ก็ร้อยปี
ไม่ว่าใครต่อให้มีความรู้ ความสามารถล้นฟ้า สิ้นอายุขัย หนีไม่พ้นอนิจจังเช่นกัน

          คนๆ หนึ่งแม้ว่าจะมีเงื่อนไขดีเลิศประเสริฐศรี ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องประสบเคราะห์ภัยในโลก
หล้า โลกนี้แบ่งเป็นครึ่งๆ ครึ่งหนึ่งความดี ครึ่งหนึ่งความเลว ครึ่งหนึ่งกลางวัน ครึ่งหนึ่งกลางคืน
ครึ่งหนึ่งเกิด ครึ่งหนึ่งตาย ไม่มีอะไรในโลกที่เป็นที่สุด

          โบราณท่านว่า กำปั้นล้มคนเป็นมวย น้ำจมคนว่ายน้ำเป็น คนที่เป็นมวยมีชั้นเชิงมีวิทยายุทธ
สูงส่ง มักตายเพราะวิทยายุทธ์ คนที่ว่ายน้ำเป็น ใจกล้าทักษะดี มีความประมาทเลินเล่อชั่วขณะ
จึงถูกน้ำจมตายก็ไม่น้อย

          จะเห็นว่าคนที่มีวิทยายุทธ์เป็นเลิศก็ใช่ว่าจะสบายใจได้ บางคนอยากมีเงินทองมากๆ คนตาย
เพราะเงินก็มีให้เห็น นับเป็นทุกขลาภ บางคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไต่เต้าขึ้นยิ่งสูง เมื่อตกลง
มายิ่งเจ็บหนัก และก็มีบางคนที่อยากสวยอยากงาม น่าเสียดายคนสวยมักชีวิตสั้น สาวงามไม่น้อย
ที่ต้องประสบเคราะห์ภัย จบชีวิตตายเพราะความงาม

          ในครั้งพุทธกาล ภรรยาของพระมหาสาวกกัสสปะเถระก่อนท่านออกบวช ซึ่งต่อมาท่านได้
ออกบวชเป็นภิกษุณีพร้อมกับพระมหากัสสปะมีนามว่า ภัททกาปิลานี (แปลว่าต้นทองกวาว) ท่าน
เป็นสตรีที่สวยงามมาก เวลาเดินไปที่ใดจึงมักมีกลุ่มคนชี้ชวนกันมาดูความงามของท่าน นำมาซึ่ง
ความทุกข์มหันต์ เศร้าสลดเป็นที่สุด.

          คนเราควรมองให้ขาด เห็นแจ้งแทงตลอด ความขาดตกบกพร่องย่อมมีความงามของความ
ขาดตกบกพร่อง ไม่มีอะไรที่สวยสมบูรณ์ไร้ที่ติ เช่น โทมัส เอดิสัน แม้ว่าจะอยู่ในสภาพหูหนวก 
แต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจใช้สติปัญญาไปในการประดิษฐ์คิดค้น คนบางคนพิการแขนขาด พยายามใช้เท้า
จับปากกาเขียนหนังสือจนสำเร็จ 

          อย่าไปวิตกกับความบกพร่อง ความบกพร่องมักเป็นความโชคดีประเภทหนึ่ง ขอเพียงให้
คิดว่าสังขารร่างกายเป็นภาพลวงตา เราก็จะไม่หวาดกลัวความไม่เที่ยงอีกต่อไป...