เป็นโศลกปริศนาธรรม ตักเตือนเราให้มีจิตเมตตากรุณา ถนอมรักสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ 

            พญาแร้งถลาลงเลือดหลั่งริน
            อีแร้งที่ถูกธนูยิงเลือดอาบท่วมกายนั้น อันที่จริงมันควรมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ โผผินบินไป
บนท้องฟ้าอย่างเสรี แต่เพื่อสนองความชื่นชอบการล่าสัตว์ของคน มันจึงถูกยิงร่วงลงมาเป็น
อาหารอันโอชะ เป็นลาภปากของมนุษย์

            เฆี่ยนแซ่ควบม้าอีกพลิกกาย
            วัว ม้า ที่ปกติใกล้ชิดกับเราที่สุด นอกจากให้เราได้นั่งขี่แล้ว ยังลากรถให้เรา ไถนาให้เรา
เราไม่เพียงไม่เคยนึกขอบคุณมัน กลับฆ่ามันเพื่อเอาหนังมันมานุ่งห่ม เอาเนื้อมันมากิน มนุษย์
สูญสิ้นกุศลจิต แต่อกุศลจิตเติบโต จึงไม่แปลกที่มีเสียงสะท้อนในใจดังออกมาว่า "ถ้าอยากรู้
ความโหดร้ายของภัยสงคราม ให้ไปฟังเสียงคร่ำครวญในโรงฆ่าสัตว์"

            อย่ายิงนกห่านป่าจากแดนใต้ มันอาจนำสารทางบ้านมาให้
            เป็นการเตือนเราว่า อย่าไปยิงนกห่านป่าซึ่งบินไกลมาจากแดนใต้นับพันลี้ เพราะมันอาจ
นำข่าวสารจากทางบ้าน จากญาติมิตรแดนไกลส่งมาให้เรา ฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไร เราควรมีจิตสำนึก
ในพระคุณ ควรถนอมบุญรักษา

            ประเทศอารยธรรมศิวิไลทั้งหลาย มีการรณรงค์ ห้ามล่าสัตว์ ตลอดจนมีเขตคุ้มครองสัตว์ป่า
เพื่อปกป้องสัตว์ เช่น สวนสาธารณะในอเมริกา ระหว่างที่เดินเล่นในสวน ถ้าพบสุนัข หมี กวาง
เป็นต้น รถยนต์ต้องหยุดให้สัตว์เหล่านั้นผ่านไปก่อน เพราะสวนสาธาณะเป็นอาณาเขตของพวกมัน
นี่คือการกระทำของประเทศอารยะ มองย้อนกลับมาที่บ้านเมืองเรา เด็กๆ มักจับสัตว์ ยิงนก ตกปลา
จับจิ้งจกตั๊กแตน ปาหินใส่วัวควาย ไม่ค่อยเห็นผู้ปกครองออกมาห้ามปราม การมีนิสัยทรมานสัตว์
ตั้งแต่เล็ก แล้วโตขึ้นจะมีจิตเมตตาได้อย่างไร? เมื่อไม่มีเมตตาจิต ความโหดเหี้ยม นับวันพอกพูน
เติบใหญ่ย่อมกระทำความชั่ว ฆ่าสัตว์ตัวชีวิตโดยไม่เกรงกลัวบาป 

            พระเถราจารย์โบราณได้กล่าวเตือนไว้ว่า "เนื้อข้าพเจ้าคือ เนื้อสรรพสัตว์ ต่างกันเพียงนาม
แต่กายไม่ต่าง เพราะมาจากสายพันธุ์เดียวกัน ต่างกันเพียงร่าง ความทุกข์ให้เขาไป ข้าขอเสพ
เนื้ออ้วนพี อย่ารอยมบาลมาเอาตัว จงเตือนตนว่าควรทำเช่นไร?"

            มองจากจุดที่ว่าสรรพสัตว์บนโลกใบนี้ ต่างมีที่มาจากสายพันธุ์เดียวกัน เป็นเผ่าพันธุ์
เดียวกัน เนื้อหนังมังสาก็เหมือนกัน แต่เรากลับเอาเนื้อของมันมาประทังความหิว มาสนองกิเลส
ตัณหาตัวเอง สร้างความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่น คุณทำได้อย่างไร เราทุกคนควรงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีจิตเมตตากรุณาอีกสักหน่อยเถอะ...