ท่านเหลียนฉือต้องการจะบอกผ่านโศลกเซนบทนี้ว่า่ นับแต่โบราณมา ถนนที่เรียบตรงก็เดิน
ไม่สะดวกเช่นกัน อาทิเช่น ถนนทางด่วน ซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ตรงเรียบ แต่อุบัติเหตุรถยนต์ยังเกิดขึ้น
บ่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคน มิตรภาพระหว่างเพื่อน มักเลวร้าย และอายุสั้น เพราะความตรงไป
ตรงมามากเกินไป

         ในคัมภีร์วิมลเกียรตินิเทศสูตร กล่าวว่า ใจตรงคือธรรมสถาน ใจจะคดงอไม่ได้ ลวงเล่นไม่ได้
ต้องตรงเข้าแบกรับ ไม่เล่นลิ้นเพ้อเจ้อ ต้องเสนอความจริงต่อผู้คน


         โบราณมาคนตรงอยู่ยากในสังคม       เสแสร้งหวังการยอมรับข้าไม่ทำ

         นับแต่โบราณมา การพูดตรงไปตรงมาอยู่ในสังคมได้ยาก บัณฑิตในสมัยโบราณบางคน ด้วย
ความเป็นคนตรงเกินไป เมื่อรับราชการเป็นขุนนางในราชสำนัก จึงเป็นที่ยอมรับได้ยากในสังคม
การปฏิบัติธรรมของเรา แยกไม่ออกจากสังคม จึงมักจะต้องประสบกับอุปสรรคความยุ่งยาก เพราะ
ความจริงใจตรงไปตรงมาของเรา ฉะนั้นเราจึงยังต้องรักษาความตรงไปตรงมา ใช้ความจริงใจ
ตรงไปตรงมาบรรลุธรรม ผู้ที่มีใจคดโค้ง มายาเสแสร้ง จะยิ่งห่างไกลจากธรรม 
         ถ้าต้องเสแสร้งแกล้งทำ เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับตนเอง เป็นสิ่งไม่ควร

         ในอดีตตอนที่เจิงจื้อเสียชีวิต มีคนอยากคลุมผ้าให้เขาสักผืน แต่ว่าเขายากจนมาก แม้แต่ผ้า
ผืนยาวสักผืนก็ไม่มี ผ้าที่มีก็สั้นเกินไป มีคนเสนอว่าคลุมเฉลียงแล้วกัน ภรรยาเขาไม่ยอมบอกว่า
         "ยอมตรงดีกว่าขาด ไม่ยอมเอนเอียง แม้จะทำให้เกินออกมา"

         ฉะนั้น ถึงยังไงนางก็ไม่ยอมคลุมผ้าเฉลียงเอียงลาดแม้สักนิดเดียว

         สายน้ำแยงซีเชี่ยวกรากยาวหมื่นลี้ ร้อยโค้งยังคงไหลสู่ตะวันออก

         แม่น้ำแยงซีเกียงที่ทอดยาว กระแสคลื่นที่ซัดสาด กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่ขาดสาย แม้จะ
เลี้ยวลดคดเคี้ยวนับร้อยโค้ง แม่น้ำแยงซีเกียงยังคงมุ่งตรงไหลลงสู่ทิศตะวันออก

         คนที่ปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจตรง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด หัวเด็ดตีนขาด เลือดตกยางออก
ถ้าจะให้เขายอมอ่อนข้อ ย่อเข่าก้มหัวให้ ไม่มีทาง
         
         การเป็นคนตรงไปตรงมาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง...