หมื่นใดไม่เลิศเท่าก้าวถอยหลัง
          สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรสิ่งใดที่เหนือไปกว่าการถอยหลังก่อนก้าวไปข้างหน้า

          เพื่อชื่อเสียงเราต้องต่อสู้ ช่วงชิง ฟันฝ่า จนหัวร้างข้างแตก เลือดตกยางออก ที่จริงลองมอง
ย้อนกลับไปจึงพบว่า ยังมีโลกที่กว้างขวางกว่ารอเราอยู่ การยอมลดราวาศอกให้กับความขัดแย้ง
ทางความคิด แต่ก้าวไปข้างหน้าด้วยสปิริต เพื่อกาลไกลแต่ไม่ได้แค่เพียงชั่วคราว การถอยคือ
การมีจิตสำนึกสูง คือความชาญฉลาด เป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งฤดีเสียนี่กระไร

          ชีวิตจะประมาทเลินเล่อไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องโง่อย่างชาญฉลาด อย่าไปแสดง
ความเก่งกาจสามารถจนโดดเด่นเกินคน เพราะว่าขื่อคานที่ยื่นออกนอกเรือนมักจะผุเปื่อยเร็ว น้ำมัน
ยางของต้นรักนั้นมีคุณประโยชน์ จึงถูกกรีดเพื่อเอายางรัก เทียนไขสามารถให้แสงสว่างได้ มันจึง
ถูกทรมานเผาผลาญทั้่งคืนจนรุ่งสางฟ้าแจ้ง ความโดดเด่นเกินคนจึงต้องจ่ายด้วยราคาแพง

          ฉะนั้น อย่าคิดว่าต้องมีความสามารถพิเศษมากมายในสังคม คุณลองดูสิ บางคนฝีมือการ
ชกมวยเก่งกาจสามารถ แต่คนชกมวยเป็นมักถูกชกตาย บางคนว่ายน้ำเป็นคนที่จมน้ำตายมักเป็น
คนที่ว่ายน้ำเก่ง

          มีภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า "ชะมดส่งกลิ่นหอมตัวจึงตาย หนอนไหมอายุสั้นเพราะ
ใยมาก"

          น้ำมันในตัวชะมดมีกลิ่นหอมจึงมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของผู้คน ความอยากได้น้ำมันชะมด
จึงพากันตามล่าฆ่ามัน เพื่อเอาน้ำมัน หนอนไหมนั้นมีเส้นใยมากมันจึงถูกต้มแกง เพื่อสาวเอาใย
ไหมของมันออกมา สิ่งของที่มีคุณค่าสูงมักต้องประสบพบภัยก่อนเสมอ คนเรา สิ่งสำคัญที่สุดคือ
ซื่อสัตย์ มีน้ำใสใจจริง รู้จักพึงใจในสิ่งที่มี พอใจในสถานะที่เป็น รู้ประมาณตน ไม่ว่าอะไรอย่าได้
ตะกายไขว่คว้าเกินกำลัง เพราะสิ่งที่ได้มาด้วยความทะยานอยาก มันไม่เป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่
บุญวาสนาที่ตนควรจะได้รับจริงๆ

          ลาภยศ ชื่อเสียง เงินทอง ใช่ว่าจะต้องแสวงหามาให้ได้ คุณไม่สามารถครองครองมันได้
ตลอด ถึงที่สุดมันก็ต้องหลุดลอยไป ความพอเพียง รู้ประมาณตน ความซื่อสัตย์ จริงใจ คือสิ่ง
ประเสริฐในชีวิต...