บนเส้นทางชีวิต มีถนนสายใดที่ราบเรียบบ้าง
          คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า เส้นทางไปการไปสู่ขุนนางร่ำรวย เป็นถนนที่ราบรื่น คนนับพันนับ
หมื่นต่างมุ่งตรงสู่ถนนแห่งลาภยศชื่อเสียงสายนี้ ต่างแก่งแย่งชิงดีกัน

          อย่าได้คิดว่าหนทางราบเรียบแล้วจะไม่เสี่ยงอันตราย ความจริง ที่ๆ ย่ิ่งราบเรียบสะดวกโยธิน
ยิ่งมีหลุมพราง มีอันตรายซ่อนอยู่

          อาจารย์เซนเต้าหลิน ในสมัยราชวงศ์ถัง ท่านมักเก็บตัวอยู่บนต้นไม้ เหมือนนกที่ทำรังอยู่บน
คาคบไม้ ผู้คนจึงเรียกท่านว่าอาจารย์เซนเหนี่ยวเคอ (แปลว่า รังนก) มีอยู่วันหนึ่ง มหากวีเอก
ไป่จวีอวี้ พบท่านนั่งอยู่บนต้นไม้ จึงพูดกับท่านว่า "ท่านอาจารย์ อยู่บนต้นไม้นั่นมันอันตราย
เกินไปนะ" 
          อาจารย์เซนเหนี่ยวเคอตอบว่า "อาตมาไม่มีอันตรายใดๆ หรอกท่านเจ้าเมือง ที่อันตราย
คือตัวท่านเอง"
          ไป๋จวีอวี้ คิดในใจว่า "ข้าก็ยืนอยู่บนพื้นที่ราบเรียบ มั่นคงแข็งแรงดี จะมีอันตรายที่ไหน"
          อาจารย์เซนเหนี่ยวเคอ หัวเราะแล้วกล่าวว่า "เส้นทางขุนนางสุ่มเสี่ยง รับใช้เจ้านายเหมือน
รับใช้เสือ ขึ้นลงไม่แน่นอน อันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา"
          "บนฟ้ามีหมอกสุดประมาณ มนุษย์ประสบภัยได้ทุกเช้าค่ำ"

          การคมนาคมสมัยนี้ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์อยู่เนืองๆ บางครั้งถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลด กลับ
อันตรายน้อยกว่าเพราะทุกคนจะขับช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ถนนยิ่งราบเรียบ กว้างขวาง ผู้คนจะ
ชะล่าใจ อันตรายจึงมีมากกว่า

          ดังนั้น เราควรใช้ชีวิบนความสุขที่ไม่ประมาท ท้องฟ้าจะแจ่มใสหรือมืดครึ้ม ก็ควรเตรียมร่ม
กันฝนไว้ ตอนกลางเตรียมถ่านไฟฉายไว้ เผื่อไฟดับหรือฟ้ามืด อะไรก็ตามกันไว้ดีกว่าแก้ เหมือน
ขุดบ่อรับน้ำเตรียมไว้ก่อนที่ฝนฟ้าจะตก ย่อมดีกว่า ถ้าประมาทละเลยไม่เตรียมการป้องกัน อันตราย
ย่อมมาถึงตัวได้เสมอ ถึงตอนนั้นก็จะแก้ไม่ทัน ผู้ที่ชาญฉลาด จึงใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท
เพราะเมื่อภัยมาจะได้ไม่ตกใจขาดสติ ทำอะไรไม่ถูก...