คนเรา ถ้ารู้จักดำเนินชีวิตแบบสบายๆ ไม่ยึดติด นั่นแหละคือ วิถีแห่งเซน เป็นธรรมชาติที่
สดใสประดับอยู่ทั่วโลกา

         ธารน้ำไหลลงภู...ใช่ตั้งใจ          กลีบเมฆหลบเข้าหลืบ...ใช่เจตนา
         บนยอดเขา ธารน้ำที่ส่งเสียงจ๊อกแจ๊กไหลลงสู่เบื้องล่างขุนเขา มันเป็นไปโดยธรรมชาติ 
ไม่ได้มีการจัดฉาก หรือตั้งใจให้เป็น เฉกเช่นก้อนเมฆที่ไม่ได้เจตนาโผล่ออกจากเหลี่ยมเขา 
         หมู่เมฆขาวลอยล่องเหนือยอดเขา โดยไม่รู้เป้าหมายของมันว่าจะไปหรือมา แยกไม่ออกว่า
เจตนาหรือเสแสร้ง

         แม้นชีวาเช่นเมฆแลธารา
         การมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ถ้ารู้จักฝึกใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี ลอยล่องไปเหมือนเมฆหมอก เลื่อน
ไหลไปมาตามธรรมชาติ น่าจะสุขกายสบายใจไม่น้อย

         สถานบริการที่ตรวจโรคฟรีของโฝวกวงซัน เรียกว่า "โรงพยาบาลเมฆหมอกลอยน้ำ"
         คือเหมือนเมฆเหมือนสายน้ำที่ไหลเซาะไปทั่วขุนเขา ไปตามดินแดนที่ห่างไกล ไปให้ความ
ช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้ในชนบทถิ่นธุระกันดาร โรงพยาบาลเมฆ
หมอกสายน้ำ คือโรงพยาบาลที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

         ชีวิตของเราถ้าปบ่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติ เหมือนเมฆหมอกสายน้ำ ไม่ถูกขื่อขาแห่ง
ลาภยศชื่อเสียงจองจำ ไม่ตีกรอบปิดกั้นตัวเอง สามารถใช้ชีวิตไปตามเหตุปัจจัย ที่มีความสุขกับ
สิ่งที่เป็น พอใจกับสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ได้ ปล่อยจิตให้อิสระ ไม่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะกับวัตถุ ชีวิตจะ
น่าอภิรมย์ ชวนพิสมัยยิ่งนัก

         มนุษย์ผู้รักในชีวิตทั้งหลาย จงรู้จักแสวงหาชีวิตที่เปี่ยมสุข ชีวิตที่อิสระเสรี ชีวิตที่เป็นตัวของ
ตัวเอง ชีวิตที่ให้อภัย ใจกว้างเปิดรับ มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ความร่ำรวยจะบังเกิดในจิตใจคุณทันที

         ต้นไม้เหล็กผลิดอกทั่วโลกา
         ในยามนั้นต้นไม้เหล็กจะผลิดอกเบ่งบานทั่วสากลโลก คุณจะได้พบกับบรรยากาศที่ไม่
ธรรมดา แผ่นดินจะสดใสเหมือนฤดูใบไม้ผลิหวนคืนกลับมา นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาได้ยาก...