คนเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ถ้าคิดถึงแต่ตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น ไม่ยอมผูกสัมพันธ์กับผู้อื่น
ไม่สนใจให้ความช่วยเหลือบริการผู้อื่น ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีบุญสัมพันธ์ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ ย่อมไม่ได้รับความช่วยเหลือ คนบางคนไม่ใช่เป็นคนฉลาดปราดเปรื่อง หรือมีความสามารถสูง
อะไร แต่ยามที่เขาต้องการลม เขาก็ได้ลม ต้องการฝนก็ได้ฝน เขามักได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล
อยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะบุญสัมพันธ์ที่เขาเคยสร้างสมไว้

     คนบางคนฉลาดล้ำลึก ไหวพริบเป็นเลิศแต่กลับพบแต่อุปสรรคไม่สมดังใจ เป็นเพราะเขาไม่ได้
ผูกบุญวาสนากับคนรอบข้าง เดินไปที่ใดย่อมประสบแต่ความยุ่งยากลำบากใจ

     ถ้าเราคำนึงถึงแต่ลาภยศชื่อเสียง เงินทองทุกวันเช้าค่ำ หมกมุ่นจมปลักอยู่ในกระแสคลื่นแห่ง
ความละโมบในลาภยศชื่อเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนแก่ผู้คนได้ คนอื่นก็
ไม่ได้ยินดีไปกับคุณ ชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรกัน

     ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เราครอบครองอยู่ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิด ตายก็เอาไปไม่ได้เหมือนคนอื่น
ให้เรายืมมาดูเล่นชั่วคราว ชั่วพริบตาเพียงไม่กี่สิบปี ก็หายวัยไปกับอากาศธาตุ ใยจึงไปหลงไหล
ได้ปลื้มกับมันเล่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ เป็นของหยิบยื่นให้ชมกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เช่น
บ้านพักอาศัยเราจะอยู่ได้สักกี่ปี สังขารร่างกายจะอาศัยมันได้สักกี่ปี ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไร
ที่เป็นของเราชั่วนิรันตร์ ทุกสิ่งไม่อาจนำติดตัวเราไปได้ มีแต่กรรมเท่านั้นที่ตามติดเราไป ถึงคราว
วาระสุดท้ายของชีวิต ลูกเมียก็ไม่ยอมไปเป็นเพื่อน ทรัพย์สินเงินทองยักย้ายเปลี่ยนถ่ายไปอยู่บ้าน
อื่น เพื่อนฝูงญาติมิตรต่างห่างหายกันไป เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง สิ่งที่เราสามารถนำติดตัวไป
ได้คือ กรรม ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เราได้สร้าง
ครั้งยังมีชีวิตอยู่ บุญกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งปวงเหล่านั้น จะตามติดเราไปทุกภพทุกชาติ 

     วัตถุทั้งปวงในโลกนี้ เราไม่สามารถนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้ ยกเว้นกรรมที่จับต้อง
ไม่ได้เท่านั้นที่จะติดตามเราไป ฉะนั้นเราไม่ควรหลงมัวเมาจนเกินไป อย่าไปหลงใหลกับบ้านช่อง 
สมบัติพัสถาน เสื้อผ้าข้าวของ สิ่งเหล่านี้เป็นวาสนาผูกพันกับเราชั่วคราวและมันจะเปลี่ยนมือ
ไปเป็นของคนอื่นอย่างรวดเร็ว

     เราควรแสวงหาสัจธรรมที่เป็นปรมัตถ์เป็นจริงแท้ไม่แปรเปลี่ยนเถิด อย่าปล่อยให้สิ่งของมายา
จอมปลอมครอบงำจิตใจเราเลย

     ที่สำคัญคือต้องค้นหาจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์ หาความเป็นตัวของตัวเองให้พบ...