คนๆ หนึ่ง เดินออกจากชีวิตในโลกที่หรูหราฟุ้งเฟ้อ กลับไปสู่ชีวิตสมถะเรียบง่าย จากสังคม
คึกคักพลุกพล่านกลับไปสู่ป่าเขาที่สงัดเงียบ จากชีวิตที่ลอยเลื่อนไม่อยู่กับที่ ไปสู่ชีวิตสงบสุข
ควรบรรยายชีวิตแบบนี้อย่างไรดี

         ละเลิกการงานแลกความเขลา
         ร้อยแปดปัญหาที่ต้องสะสาง สารพันธุรกิจการค้า โครงการแผนงานกองพะเนิน จู่ๆ รู้สึกว่าสิ่ง
เหล่านี้กลับนำมาซึ่งความไม่สงบสุขในชีวิต ตอนนี้ขอเลิกสะสางปัญหาสารพัน วางมือกับทุกๆ สิ่ง
ไม่เอาแล้ว ไม่ใส่ใจแล้ว ไม่แข่งขัน ไม่ขยายกิจการอะไรอีกแล้ว เอาความชาญฉลาดซ่อนไว้ใน
ความสัตย์ซื่อ ขอเป็นคนโง่แฝงปัญญาดีกว่า

         รอยเท้าทิ้งให้กวางป่าชำเลืองแล
         ต่อไปนี้จะไม่ขอทุ่มเทกำลังไปกับสิ่งปรุงแต่ง ความมี ความเป็น ไม่แก่งแย่งกับความร่ำรวย
มั่งมีของทางโลกอีกต่อไป ตั้งจิตหนึ่งใจเดียวอยู่ที่การปฏิบัติเซน เข้าฌานสมาธิขอกลับไปสู่
ธรรมชาติ ร่องรอยของข้ามีเพียงกวางป่าเท่านั้นที่รู้ ขออยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียว
กับสิงสาราสัตว์และป่าเขา

         พระอาจารย์เซนเกาเฟิงเมี่ยวในสมัยราชวงศ์หยวน ท่านบำเพ็ญบารมีอยู่ในถ้ำ เอาลูกไม้ป่า
เป็นอาหาร มีคนถามท่านว่า "ที่นี่มีอะไรน่าขบฉันหรือ?"
         ท่านตอบว่า "มันเลิศรสกว่าอาหารชาววัง"
         ถามว่า "ทำไมแม้แต่ผมเผ้ากับไม่หวี?"
         ท่านตอบว่า "จิตใจข้าไม่ยุ่งสักนิด ทำไมต้องหวีต้องสาง"
         ถามว่า "ทำไม ไม่อาบน้ำ?"
         ท่านตอบว่า "จิตใจข้าสะอาดมานานแล้ว ทำไมต้องล้างอีก"
         ถามว่า่ "ทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าออกซัก?"
         ท่านตอบว่า "ข้ามีคุณธรรม มีเมตตากรุณาเป็นอาภรณ์ ยังต้องการเสื้อผ้าอะไรอีก"
         ถามว่า "ท่านไม่มีใครเป็นเพื่อนซักคน?"
         ท่านตอบว่า "ภูเขา แม่น้ำ แผ่นดิน ต้นไม้ ใบหญ้า สุริยัน จันทรา ดวงดารา ทั้งหมดคือเพื่อน
ข้า"
         อาจารย์เซนเกาเฟิงเมี่ยวใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีจริงๆ 

         ไม่ถอดเสื้อเนื้อหยาบกำปั้นหมอน กี่ชีวิตนิมิตรในธุดงค์สมาทาน
         เวลานอนก็นอนไปทั้งที่สวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบ มีกำปั้นเป็นหมอน ชีวิตที่สุขสงบ สบายๆ ไป
ตามธรรมชาติ สุดแต่เหตุปัจจัยเช่นนี้ ช่างเหมือนความฝัน ความสันโดษ สงบเงียบอยู่กับธรรมชาติ
ไม่เรียกร้องต้องการ เป็นชีวิตที่สูงส่งยิ่งนัก

         ฉะนั้น ความสุขของชีวิต ไม่จำเป็นต้องอาศัยวัตถุ โชคลาภ กิเลส ตัณหา
         ชีวิตสามารถดำเนินไปอย่างเป็นสุขได้ ในสภาวะของความสงบ ความไม่อยากได้ใคร่มี..