เป็นการชี้แนะทางธรรมให้รู้จักการวางตัวในสังคม และอนาคตชีวิตเป็นอย่างดี

         ร้อยบุปผาพระจันทร์เด่น ใบไม้ผลแล้วร่วงโรย 
         ลมคิมหันต์โชยหิมะพราว คราวเหมันต์

         ในฤดูใบ้ไม้ผลิ ร้อยบุปผาพากันเบ่งบาน ฤดูใบไม้ร่วงพระจันทร์งามผ่องเป็นที่สุด ฤดูร้อนมี
สายลมพัดเอื่อยเย็นชื่นใจ ส่วนฤดูหนาวหิมะสีขาวโปรยปรายพร่างพรู
         ตลอดปี ๔ ฤดูกาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันชัดเจนแน่นอน เหมือนชีวิตคนที่ต้องผ่านกระบวน
การเกิด แก่ เจ็บ ตา 

         ในชีวิตจริง ต้องผ่านรสชาดทั้งหวาน ขม เผ็ด เปรี้ยว มาแรมปี ถ้าเราสามารถแยกแยะความ
รุ่งเรือง ความต่ำต้อย การได้เสีย สิ่งดีเลว อันเป็นความไม่เที่ยงของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้
ให้ออกจากใจไม่ไปวิตกกังวลกับมันมากนัก ถ้าเราทำได้เช่นนี้ มันก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต

         คนเราไม่ใช่มีนาพันไร่ คฤหาสพันหลังก็สามารถมีความสุขได้
         แต่ความสุขที่แท้จริงคือ มีปัญญาจิต

         คนเราต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด มีชื่อเสียงโด
่งดังเพียงใด ถ้ายังติดยึดใน
ตัวตน ตัวเขาตัวเรา ยึดติดอยู่กับลาภยศชื่อเสียงผลประโยชน์ เรื่องประเทศชาติ เรื่องครอบครัว
เรื่องในใจมากมายก่ายกอง สิ่งเหล่านี้มันกดดันจิตใจเกินไป

         ยิ่งมีทรัพย์มาก มีชื่อเสียง มีฐานะสูง ยิ่งวางไม่ลง ชีวิตยังจะมีความหมายอะไรอีก
         นักเรียน ถ้ามีการบ้านกดดันมากเกินไป เขาอาจรับไม่ไหว ข้าราชการถ้ามีภารกิจมากเกินไป
เขาอาจทนไม่ไหว เกิดความรู้สึกอึดอัดกดดันจนหายใจไม่ออก
         เราต้องหัดทำจิตใจให้สบาย รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเหมือนยกน้ำหนัก ลดภาวะกดดันทาง
จิตใจ ทำจิตผ่อนคลาย จึงจะเข้าถึงความหมายของชีวิตได้แท้จริง

         แม้นไม่มีสิ่งไร้สาระเกาะเกี่ยวจิต นับเป็นช่วงเวลาดีแห่งชีวิต
         อะไรคือช่วงเวลาดีของชีวิตหรือ?
         เพียงแต่เรามีจิตใจดี มองทุกคนในแง่ดี ไม่เพียงพ่อแม่รักเรา บุตรหลานกตัญญูต่อเรา มิตร
สหายดีกับเรา เมื่อคุณรู้สึกว่าคนอื่นดี คุณก็จะดีต่อคนอื่นโดยธรรมชาติ เมื่อคุณรู้สึกสิ่งนั้นดี เวลา
ทำจึงทำได้ดีอย่างที่คิด
         ถ้าคุณรู้สึกบรรยากาศดี ไม่ว่าเดินบนถนน หรือนอนบนเก้าอี้ ทุกอย่างสดในสวยงามไปหมด
เป็นจริงดังที่ว่า "จิตปลอดโปร่ง แม้เตียงนอนคับแคบกลับรู้สึกกว้างใหญ่ เม็ดทรายเข้าตาแม้น
ครอบครองโลกทั้งสามยังว่าคับแคบ"
          คนเราถ้าคิดจะเอาแต่สังคมดี แวดล้อมดี มิตรดี มันไม่มีประโยชน์ ก่อนอื่นต้องเรียกร้อง
ตัวเอง ต้องดีจากภายในจิตใจเราก่อน จึงรู้สึกถึงทุกสิ่งในโลกเป็นสิ่งสวยงาม
         สิงดี คนดี วาจาดี ไม่มีอะไรไม่ดี นั่นแหละคือช่วงจังหวะเวลาดีของชีวิต..