คนที่ปฏิบัติธรรม ต้องเด่นในทางธรรม ไม่ต้องกลัวความจน ก่อนอื่นต้องฝึกให้เป็นคนที่สุข
ในธรรม พอใจกับความจน เพราะความร่ำรวยเรียนธรรมได้ยาก จึงควร "เรียนรู้ความจนก่อนเรียน
ธรรม"


          เรียนรู้ความจนก่อนเรียนธรรม
          เช่นว่าตอนนี้คุณถูกหวยล็อตเตอรี่ ได้เงินรางวัลร้อยล้าน สองร้อยล้าน หรือว่ามีทองแท่ง
นับสิบเก็บอยู่ในบ้าน คุณจะนอนใจนั่งสมาธิ สวดมนต์ด้วยความสบายใจหรือเปล่า? คนที่ไม่มีธรรม
เป็นเครื่องชี้นำ เงินทองจะเป็นอุปสรรคขวางกั้น คอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอ
          คนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆ ต้องฝึกตนเป็นคนจนก่อน เพราะมีเงินน้อย ความกังวลน้อย เงินมาก
กังวลมาก ยิ่งเป็นคนร่ำรวยเงินทองด้วยแล้ว ยิ่งมักถูกเงินทองบงการกำกับ พวกเขาไม่ใช่กำลังใช้
เงิน แต่จิตใจกำลังถูกเงินตราบงการ กลายเป็นทาสเงินตรา

           เมื่อรู้จนจนพาใกล้ชิดธรรม
          คนเราถ้าพอใจกับความจน สุขในทางธรรมได้ จึงจะอยู่อย่างไม่ย่อท้อ และไม่รู้สึกน้อยเนื้อ
ต่ำใจในสถานะยากจน
          พระอาจารย์เซนเซียงเหยียนกล่าวว่า "ความจนเมื่อปีกลายยังไม่ใช่ความจน เมื่อปีกลาย
อาตมามีที่ดินเท่าหยิบมือ ปีนี้จนจริง แม้ที่ดินเท่าหยิบมือยังไม่มี" แม้ไม่มีที่ดินสักนิด แต่ท่านมี
ธรรมธาตุกว้างไกลสุดประมาณครอบครองจักรวาลแสนวิเศษ
          อย่าคิดว่าเงินจะทำได้ทุกสิ่ง บางครั้งเงินก็เป็นต้นเหตุแห่งความวิบัติ เงินทอง โดยตัวมันเอง
ไม่ได้ให้คุณให้โทษอย่างไร แต่ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มันก็อาจเป็นพิษเป็นภัย เป็นตัวการ
สร้างความวิบัติขึ้นแก่เราได้

          ยามตระหนักหลักธรรมแห่งพระจน
          นักบวชนิกายมหายานในจีน บางก็อ่อนน้อมถ่อมตน เรียกตัวเองว่า "ผินเซิง" ซึ่งแปลว่า
พระจน ท่านเป็นพระจนอย่างที่ถ่อมตนหรือ? ท่านเป็นนักบวชที่ไร้สมบัติสักชิ้นเลยหรือเปล่า
ความจริงไม่ใช่ ท่านมีกรุสมบัติล้ำค่าในความบริสุทธิ์สมถะของท่าน
          คุณรู้ตัวไหมว่าตัวเองก็เป็นนักธรรมจนๆ คนหนึ่งเช่นกัน

          ทรัพย์แห่งธรรมนำส่งคืนคนจน
          ในโลกนี้ไม่มีคนจนสักคนเดียว ถ้าคุณมีธรรมะ ลองหลับตาลง โลกทั้งโลกจะอยู่ท่ามกลาง
ใจคุณนั่นเอง ธรรมธาตุในจิตใจ ความสุขความรื่นเริงในใจ กรุสมบติในใจนี้ เงินทองนับพันชั่งก็
หาซื้อไม่ได้ 
          ดังนั้น คนที่ปฏิบัติธรรมอย่ากลัวความจน ขอเพียงมีธรรม
          
          หวังว่าคนในสังคมเราทุกวันนี้ อย่ามัวแต่วิ่งตามหาเงินทอง แต่ควรสร้างธรรมะให้แก่ตน เป็น
เรื่องเร่งด่วนกว่า...