นักปฏิบัติเซน เป็นคนวางตัวสบายๆ ไม่เคร่งเครียดยึดติด เหมือนเรือที่ไม่ได้โยงยึดเข้ากับ
หลัก ปล่อยมันแล่นไปทุกทิศทางตามอำเภอใจ ไม่ถูกผูกติดกับวัตถุบุคคลใดๆ

          ในอดีตเคยมีสามเณรน้อยสองรูป อยู่กันคนละวัด คนหนึ่งอยู่วัดฝั่งตะวันออก อีกคนอยู่ฝั่ง
ตะวันตก ทุกวันจะมีหน้าที่ไปตลาดซื้อผัก สามเณรฝั่งตะวันออกรู้เรื่อง"เซน" ดีกว่า มีสติปัญญา
ไหวพริบ ส่วนสามเณรฝั่งตะวันตกไม่ค่อยรู้มากนัก สติปัญญาด้อยกว่า พบปะเจอะเจอกันเสมอ
เวลามาตลาดซื้อกับข้าว เณรตะวันตกจึงถามเณรตะวันออกว่า "เจ้าจะไปไหน"
          สามเณรฝั่งตะวันออกตอบว่า "ลมไปที่ใด ข้าก็จะไปที่นั่น"
          เณรตะวันตกไม่รู้จะต่อประโยคต่อไปอย่างไรดี เมื่อกลับไปถามอาจารย์ อาจารย์ได้ฟังดังนั้น
จึงบอกว่า "เจ้านี่โง่จริง ทำไมเจ้าไม่ถามเขาว่า ถ้าสมมติไม่มีลม แล้วเจ้าจะไปไหน?"
          วันต่อมา สองเณรมาตลาดเจอกันอีก เณรตะวันตกถามว่า "วันนี้เจ้าจะไปไหน?"
          เณรตะวันออกตอบว่า "ขาของข้าเดินไปที่ไหนข้าก็ไปที่นั่น"
          เณรตะวันตกไม่รู้จะต่อคำอย่างไรอีกตามเคย เมื่อกลับไปบอกอาจารย์ก็ถูกดุว่า "เจ้านี่โง่จริง
เจ้าไม่รู้จักถามเขาว่า ถ้าขาเจ้าไม่ก้าวเดินแล้วเจ้าจะไปทางไหน?" 
          วันที่สาม สองเณรมาเจอกันอีก เณรตะวันตกถามด้วยความมั่นใจว่า "วันนี้เจ้าจะไปไหน?"
          เณรตะวันออกตอบว่า "ข้าไปตลาดซื้อผัก" เณรตะวันออกไม่ถูกกรอบของเวลาผูกมัด ปัญญา
ไหวพริบลื่นไหลไม่ติดขัด ไม่ว่าคำพูดใดๆ ก็สามารถกะเทาะถึงแก่นธรรมได้ 

          ขึ้นเขาหานซัน ละวางทุกสิ่ง
          หมายความว่า คุณมีความกล้า มีวิทยายุทธ์ล้ำเลิศ ยิ่งกว่านั้นยังต้องกล้าเข้าแบกรับภาระ 
ไม่ลังเลรีรอ เมื่อเข้าอยู่ธรรมสถานบนเขาหานซันแล้ว ก็ต้องวางทุกสิ่งลงได้

          ดวงจิตปล่อยวางไม่หมองหม่น
          เมื่อไม่มีความคดเล็กคิดน้อยกับการได้เสีย ไม่ว่าจะทวนกระแสหรือตามกระแส ดีหรือเลว
มีเพียงจิตหนึ่งใจเดียวมุ่งหน้าก้าวไปบนทางแห่งสัจธรรม

          ร่ายโศลกด้นกลอนล้อกำแพง
          ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพอักษร บทกวี ทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ สุดแต่บุญ
วาสนา เหตุปัจจัยจะพาไป 

          ปล่อยตามวาสนาเหมือนเรือไร้ยึดโยง
          ทุกวันนี้ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือเครื่องผูกมัดต่างๆ ในสังคม ถ้าเราใช้วิสัยทัศน์ในการมอง
ชีวิต เฉกเช่นพระเถราจารย์ยุคโบราณ ปล่อยทุกสิ่งดำเนินไปเหมือนเรือน้อยลอยลำไร้ยึดโยง
ช่างน่ารื่นเริงบันเทิงใจเป็นไหนๆ...